{"_id":"5c742637ad58c70033b9c6e7","category":{"_id":"5c742637ad58c70033b9c6a1","version":"5c742637ad58c70033b9c762","project":"57336fd5a6a9c40e00e13a0b","__v":0,"sync":{"url":"","isSync":false},"reference":false,"createdAt":"2015-10-15T16:20:51.519Z","from_sync":false,"order":8,"slug":"resources","title":"Resources"},"project":"57336fd5a6a9c40e00e13a0b","user":"560d5913af97231900938124","parentDoc":null,"version":{"_id":"5c742637ad58c70033b9c762","project":"57336fd5a6a9c40e00e13a0b","__v":0,"forked_from":"5bedbcf19b49e8004462d199","createdAt":"2018-04-24T15:33:45.744Z","releaseDate":"2018-04-24T15:33:45.744Z","categories":["5c742637ad58c70033b9c699","5c742637ad58c70033b9c69a","5c742637ad58c70033b9c69b","5c742637ad58c70033b9c69c","5c742637ad58c70033b9c69d","5c742637ad58c70033b9c69e","5c742637ad58c70033b9c69f","5c742637ad58c70033b9c6a0","5c742637ad58c70033b9c6a1","5c742637ad58c70033b9c6a2","5c742637ad58c70033b9c6a3"],"is_deprecated":false,"is_hidden":false,"is_beta":false,"is_stable":false,"codename":"Main","version_clean":"8976.0.0-Extended","version":"8976-Extended"},"githubsync":"","__v":0,"updates":[],"next":{"pages":[],"description":""},"createdAt":"2016-06-24T16:52:33.563Z","link_external":false,"link_url":"","sync_unique":"","hidden":false,"api":{"settings":"","results":{"codes":[]},"auth":"required","params":[],"url":""},"isReference":false,"order":12,"body":"###Request\n[block:parameters]\n{\n \"data\": {\n  \"h-0\": \"Property Name\",\n  \"h-1\": \"Type\",\n  \"h-2\": \"Required\",\n  \"0-0\": \"`currency`\",\n  \"0-1\": \"*string*\",\n  \"h-3\": \"Description\",\n  \"0-3\": \"Currency code (ISO 4217).\\nSee [Currency codes](/docs/currency-codes).\",\n  \"0-2\": \"Optional\",\n  \"1-0\": \"`amount`\",\n  \"1-3\": \"Amount of the catalog recurring charge.\",\n  \"1-2\": \"Optional\",\n  \"1-1\": \"*decimal*\"\n },\n \"cols\": 4,\n \"rows\": 2\n}\n[/block]\n\n###Response\n[block:parameters]\n{\n \"data\": {\n  \"h-0\": \"Property Name\",\n  \"h-1\": \"Type\",\n  \"h-2\": \"Description\",\n  \"0-0\": \"`currency`\",\n  \"1-0\": \"`amount`\",\n  \"0-1\": \"*string*\",\n  \"1-1\": \"*decimal*\",\n  \"0-2\": \"Currency code (ISO 4217).\\nSee [Currency codes](/docs/currency-codes).\",\n  \"1-2\": \"Amount of the catalog recurring charge.\"\n },\n \"cols\": 3,\n \"rows\": 2\n}\n[/block]","excerpt":"","slug":"catalog-recurring-charge","type":"basic","title":"catalog-recurring-charge"}

catalog-recurring-charge


Request

Property Name
Type
Required
Description

currency

string

Optional

Currency code (ISO 4217).
See Currency codes.

amount

decimal

Optional

Amount of the catalog recurring charge.

Response

Property Name
Type
Description

currency

string

Currency code (ISO 4217).
See Currency codes.

amount

decimal

Amount of the catalog recurring charge.